top of page

Atklātajā sēdē pārrunā atbildības jaunajā sasaukumā

21.06.2021.

17. jūnijā pirmo reizi pēc pašvaldību vēlēšanām norisinājās atklātā partijas valdes sēde, kurā biedri pārrunāja vairākus būtiskus jautājumus, kas skar atbildības jaunajā sasaukumā saistībā ar izpildvaru un novada reformu.


Kuldīgas novada Domes sēde plānota 1. jūlijā 10.00 klātienē, kurā pirmo reizi sanāks jaunais deputātu sastāvs un apstiprinās jaunās Domes vadību, ievēlēs komitejas, pieņems citus formālus lēmumus. Savukārt ārkārtas sēdē tajā pašā dienā 14.00 deputāti apstiprinās pašvaldības nolikumu un lems par citiem būtiskiem jautājumiem.


Jaunā sasaukuma Domes deputāti no partijas “Kuldīgas novadam” mēra kandidatūrai virzīs līdzšinējo priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, bet par vietnieku Arti Robertu. Plānots, ka priekšsēdētājai turpmāk būs arī otrs vietnieks, par kuru šobrīd ir doma virzīt Nelliju Kleinbergu. Jāpiebilst, ka N. Kleinberga būs neatbrīvotais vietnieks un vietnieces pienākumus pildīs bez atlīdzības, turpinot darbu Saldus medicīnas centrā. Viņa būtu atbildīga par politiskiem jautājumiem, kas saistīti ar jaunā novada Skrundas pilsētu un lauku teritorijām.

Partijas valdes sēdē pārrunāja arī deputātu dalību komisijās un komitejās.


Šobrīd Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā katrā ir savs izpilddirektors. Līdz ar jauno sasaukumu tiks vērtēts līdzšinējo izpilddirektoru darbs. Novadu apvienošanas projektā tika paredzēti divi izpilddirektora vietnieki, taču analizējot veicamos darbus, atbildības un pienākumus, izskanēja priekšlikums pagaidām paredzēt tikai vienu izpilddirektora vietnieku. Ja ar laiku radīsies nepieciešamība, tiks izskatīta iespēju darbā pieņemt arī otru vietnieku. Vietnieks būs atbildīgs ar visām pagastu pārvaldēm. Skrundas pilsēta un Skrundas pagasts turpmāk būtu kā viena pārvalde, kuru vadīs konkursa kārtībā izvēlēts pārvaldes vadītājs.


Kuldīgas novada inovāciju un tūrisma eksperts Artis Gustovskis biedrus informēja par Digitālā inovāciju centra izveidi, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Digitālo inovāciju centra mērķis būs izglītot sabiedrību, attīstīt uzņēmējdarbību, radīt darbavietas, uzlabot sabiedrības digitālās prasmes utt.

Klātesošie tika informēti par partijas “Kuldīgas novadam” pārstāvju sarunām ar visu ievēlēto citu partiju deputātiem. Sarunās pārrunātas sadarbības iespējas, kopīgi risināmie jautājumi, uzklausītas jauno deputātu vēlmes par līdzdarbošanos komitejās, komisijās.


Sēdes noslēgumā biedri uzdeva sev interesējošus jautājumus un diskutēja par citām aktualitātēm.

0 comments

Comentarios


bottom of page