top of page

Pašvaldību vēlēšanās balso jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

11.05.2021.


5. jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.


Kur var balsot

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Kuldīgas novada vēlētāji var balsot jebkurā no 25 vēlēšanu iecirkņiem pēc savas izvēles

 • Nr. 557 “BANGAS” – 2. “Bangas”-2, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 548 2. VIDUSSKOLA. Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas novads;

 • Nr. 551 ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS. Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads;

 • Nr. 560 ATPŪTAS CENTRS. “Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads;

 • Nr. 559 BITĪTE. “Bitīte”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 567 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS. Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE. Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 554 ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE. “Skolas Nams”, Īvande, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 555 KABILES PAGASTA PĀRVALDE. “Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 570 ĶIKURU PASTS. Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 546 KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA. Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads;

 • Nr. 556 KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE. “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 549 LU KULDĪGAS FILIĀLE. Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads;

 • Nr. 561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE. “Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 553 PAGASTMĀJA. “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE. “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE. “Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 565 RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS. “Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads;

 • Nr. 563 SĀKUMSKOLA. “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads;

 • Nr. 558 SERMĪTES INTEREŠU CENTRS. “Sermītes Skola”, Sermīte, Laidu pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 550 SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS. Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads;

 • Nr. 568 SNĒPELES TAUTAS NAMS. “Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE. “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 571 VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS. “Gaismas”, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads;

 • Nr. 547 VIDUSSKOLA. Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads.

Kā noskaidrot un mainīt vēlēšanu apgabalu

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā WWW.CVK.LV sadaļā “VĒLĒŠANU IECIRKŅI”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “VĒLĒŠANU APGABALA NOSKAIDROŠANA”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no 9.00 līdz 20.00.

Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā “VĒLĒŠANU APGABALA NOSKAIDROŠANA UN MAIŅA” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.


Kā strādās vēlēšanu iecirkņi

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

 • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

 • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

 • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.


Kā notiks balsošana

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.
0 comments

Comentarios


bottom of page