top of page

Par jaunā, lielākā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju ievēl Ingu Bērziņu

01.07.2021.

1. jūlijā, pirmajā jaunās Kuldīgas novada domes sasaukuma sēdē domes deputāti par domes priekšsēdētāju ievēlēja Ingu Bērziņu, bet priekšsēdētājas vietniekiem ievēlēja Arti Robertu un Nelliju Kleinbergu.


I. Bērziņa, pārstāv partiju “Kuldīgas novadam”, kas pašvaldību vēlēšanās ieguva 8 no 15 deputātu vietām Kuldīgas novada domē.

Kopumā sēdē piedalījās 14 no 15 ievēlētajiem Kuldīgas novada domes deputātiem. Sēdē nepiedalījās deputāte Sigita Vaivade. Uz domes priekšsēdētāja amatu tika izvirzīti divi kandidāti: Inga Bērziņa un Kristīna Ansone.

Par Ingas Bērziņas kandidatūru balsoja 9 deputāti, pret bija 5 deputāti. Savukārt par Kristīnas Ansones kandidatūru nobalsoja 5 deputāti, pret bija 9 deputāti.

Inga Bērziņa ir ieguvusi ģeogrāfijas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Viņai ir liela pieredze pašvaldības darbā – no 2001. līdz 2007. gadam viņa bija Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece, bet 2007. gada 29. novembrī ievēlēta par Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāju. Kopš 2009. gada, kad reģionālās reformas rezultātā, apvienojot Kuldīgas pilsētu un 13 pagastus, izveidojās Kuldīgas novads, I. Bērziņa divpadsmit gadus bija Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja. Kopš 2013. gada I. Bērziņa ir arī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, bet kopš 2015. gada – Eiropas Savienības Reģionu komitejas Latvijas delegācijas locekle. I. Bērziņa ir arī premjera Krišjāņa Kariņa ārštata padomniece reģionālās attīstības jautājumos.


Arī A. Roberts un N. Kleinberga pārstāv partiju "Kuldīgas novadam". Šajā sasaukumā deputāti vienojās, ka priekšsēdētājai būs divi vietnieki, no kuriem viens būs neatbrīvotais vietnieks un atbildēs par jautājumiem, kas skar Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju.


Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika pieteikti trīs kandidāti: Artis Roberts, Loreta Robežniece un Ruta Karloviča. Ar balsu vairākumu par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Arti Robertu – par viņa kandidatūru nobalsoja 9 deputāti, pret bija 5. Par Loretas Robežnieces kandidatūru nobalsoja divi deputāti, par Rutu Karloviču – trīs deputāti.


Neatbrīvotā domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika pieteiktas divas kandidatūras: Nellija Kleinberga un Loreta Robežniece. Ar balsu vairākumu par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Nelliju Kleinbergu – par viņas kandidatūru nobalsoja 9 deputāti, pret bija 5. Par Loretas Robežnieces kandidatūru bija 5 deputāti.

Artim Robertam ir bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā, kas iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē. No 2005. līdz 2009. gadam A. Roberts bija Laidu pagasta padomes vadītājs, kopš 2009. gada līdz šim brīdim – SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs, no 2013. līdz 2019. gadam – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis, bet kopš 2019. gada 27. decembrim līdz šim brīdim – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs.

Savukārt Nellijai Kleinbergai ir Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā. Šobrīd viņa ir Saldus medicīnas centra valdes priekšsēdētāja, bet pirms tam bijusi Saeimas deputāte un Skrundas novada domes priekšsēdētāja.

Vēl deputāti sēdē vienojās, ka arī šajā sasaukumā domē darbosies trīs komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja un Attīstības komiteja, kā arī nobalsoja par komiteju sastāvu.

0 comments

Bình luận


bottom of page