top of page

Veidosim labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un nodarbinātībai

Partijas “Kuldīgas novadam” 25. februāra sarunu vakarā biedri diskutēja par veicamajiem darbiem, lai pēc Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada apvienošanas veidotu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un nodarbinātībai.Partijas “Kuldīgas novadam” 25. februāra sarunu vakarā biedri diskutēja par veicamajiem darbiem, lai pēc Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada apvienošanas veidotu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai un nodarbinātībai. Idejas novada gudrai izaugsmei:

  • Iedzīvotāju piesaiste jaunajam novadam: – mājokļu programma jaunajiem speciālistiem; – privātā mājokļu tirgus attīstības veicināšana, kas sekmētu uzņēmīgu novadnieku atgriešanos no Rīgas un citurienes; – jauns atbalsta instruments – pašvaldības līdzfinansējums iedzīvotāju nekustamā īpašumā pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem.

  • Turpināt sakārtot lauku ceļus zemnieku un uzņēmēju darbībai nozīmīgās teritorijās.

  • Turpināt ielu sakārtošanas programmas pilsētās – Kuldīgā un Skrundā.

  • Vienots redzējums par tūrisma attīstību jaunveidojamā novadā – ciešā sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem, attīstot īpašo vietas potenciālu Suitu kultūrtelpu, Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā, Skrundas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

  • Bijušā “Vulkāna” teritorija no degradētas teritorijas – par vietu, kas kalpo iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

  • Vecpilsētas centrālā ass – Liepājas iela, kā pēc pandēmijas aktivizēt un atbalstīt mazos veikaliņus un citus uzņēmumus gājēju ielā.

  • Digitālais inovāciju centrs – inkubācijas vieta viediem risinājumiem uzņēmējiem, pašvaldībai, izglītības un kultūras jomai u.c.

  • Sociāliekonomiskās atstumtības mazināšanai – pašvaldības atbalsts digitālo prasmju apgūšana senioriem un citām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Pievienojies partijai “Kuldīgas novadam” un palīdzi veidot jauno novadu šeit!

0 comments

Comments


bottom of page