top of page

Deputātu kandidāti

ART_9707.jpeg

Inga Bērziņa

 • Facebook

Būsim ciešā saziņā ar iedzīvotājiem un atvērti jaunām iniciatīvām. Kopā mums izdosies!

ART_9460.jpeg

Artis Roberts

 • Facebook

Lai jaunajām ģimenēm ir savs mājoklis,  lai ikvienam pieejami kvalitatīvi komunālie pakalpojumi.

ART_9955.jpeg

Baiba Mikāla

 • Facebook

Mana prioritāte – uzņēmējdarbības atbalsts. Uzskatu, ka ikviens, sākot no mājražotāja līdz lielam uzņēmumam, ir svarīgs novadam un valstij.

ART_9908.jpeg

Nellija Kleinberga

 • Facebook

Cilvēka veselība, dzīves vide un darbs vienmēr būs galvenās vērtības un virzieni manā darbībā. Pirmais uzdevums – uzklausīt un saliedēt cilvēkus jaunajā novadā.

ART_9340.jpeg

Brigita Freija

 • Facebook

Man ir svarīgi, lai mēs kopā spētu nodrošināt labāku mācību vidi – lai skolēniem radītu spēju un vēlmi zināšanas un prasmes uztvert kā vērtību.

ART_9817.jpeg

Inese Astaševska

 • Facebook

Atbalstīsim ģimenes ar bērniem, turpinot brīvpusdienu programmu visās skolās, gādāsim par senioriem un palīdzēsim cilvēkiem krīzes situācijās.

ART_9545.jpeg

Agris Kimbors

 • Facebook

Iestāšos par pievilcīgas dzīves vides radīšanu, īpaši par labām sporta bāzēm.

ART_9551.jpeg

Mārtiņš Mednieks

 • Facebook

Kuldīgā veidosim modernu un konkurētspējīgs tehnikumu, vietu, kur jauniešiem apgūt profesiju,  attīstīt savas prasmes un talantu.

ART_9246.jpeg

Artis Gustovskis

 • Facebook

Nākotne pieder zināšanām, tāpēc paplašināšu mūžizglītības iespējas un veidošu mūsdienīgus un radošus pasākumus un apmācības jauniešiem un senioriem. Turpināšu attīstīt pastaigu un velo celiņus.

ART_9171.jpeg

Miķelis Pušilovs

 • Facebook

Pārstāvēšu jauniešu intereses un ar tehnisku skatienu izvērtēšu ikvienu jautājumu.

ART_9875.jpeg

Raimonds Lapuķis

Darīšu visu, lai Kuldīgas slimnīcā saglabātu visus pakalpojumus, īpaši attīstot Dzemdību un Rehabilitācijas nodaļu.

ART_9213.jpeg

Antra Grīnberga

 • Facebook

Mūsu spēks slēpjas vietējos iedzīvotājos, tāpēc izmantošu mūsu pašu potenciālu un iesaistīšu jauniešus, stiprinot viņu vēlmi palikt novadā.

ART_5469.jpeg

Ģirts Vēvers

 • Facebook

Iestāšos par uzņēmējdarbības vides attīstību novadā – veicināšu un iedrošināšu jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī aizstāvēšu uzņēmēju intereses.

ART_9586.jpeg

Aigars Matevičs

 • Facebook

Man, kā dzimušam Alsungas novadā pie Zvirgzdu ezera, svarīga ir lauku skolu dzīvotspēja un suitu kultūrtelpas nākotne.

ART_9404.jpeg

Artis Šimpermanis

 • Facebook

Manas prioritātes ir kultūra un labvēlīga vide mazajiem uzņēmējiem, hobijbiznesam un amatniekiem.

ART_9363.jpeg

Dzintars Erdmanis

 • Facebook

Rūpēšos, lai tu, lauksaimniek, tiktu izprasts pilsētā. Lauksaimniecība nav tikai bizness, tā ir kvalitatīva pārtika, sakopta vide un tūrisms.

ART_9389.jpeg

Ivo Solomahins

 • Facebook

Strādāšu, lai jaunajām ģimenēm, aktīviem cilvēkiem un sportistiem būtu iespēja brīvo laiku pavadīt veselīgi un kvalitatīvi.

ART_9592.jpeg

Viktors Gotfridsons

 • Facebook

Sakārtotas ielas un lauku ceļi būs mana prioritāte.

bottom of page