top of page

DARBS. RAŽOŠANAS ATTĪSTĪBA

Eiropas fondu apguve un būvniecība par pašvaldības budžeta līdzekļiem – darbs vietējiem celtniekiem, saistīto nozaru pārstāvjiem.

Projektu rezultātā uzlabota uzņēmējiem vajadzīgā infrastruktūra.

Kopā ielu sakārtošanā ieguldīts: 7,73 milj. EUR, t.sk. no ES piesaistīts: 5,48 milj. EUR.

Picture1.png
Picture2.jpg
Picture3.jpg

2017. gada priekšvēlēšanu programmas izpilde

Jelgavas, L.Paegles, Mucenieku un Graudu ielas posmu pārbūve

Meistaru, Siltumnīcu, Dārzniecības ielas pārbūve

Ēdoles, Zaļās un Zāģu ielas pārbūve

DARBS. TŪRISMA ATTĪSTĪBA

 • Kuldīgas Restorānu nedēļa kopš 2017. gada nesezonā – ēdināšanas uzņēmumu atbalstam.

 • Pasākumi nesezonā. Jauni kultūrtūrisma pasākumi, arī Covid-19 laikā.

 • Regulāras tikšanās ar nozares uzņēmējiem.

 • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.

 • Atbalsts pandēmijas laikā (nomas maksas atlaides, bezmaksas grāmatveža, jurista konsultācijas).

 • Ar LEADER atbalstu ieviesti vai tiek īstenoti 15 uzņēmējdarbības atbalsta un 7 sabiedriskā labuma projekti tūrisma jomā.

Restoranu nedela.jpg

Restorānu nedēļa "Taste Kuldīga"

Purva koncerts.png

Dabas koncertzāle Kalnansu purvā, 2020. gadā

Turisma diskusija.jpg

Diskusija ar tūrisma uzņēmējiem par Pilsētas svētkiem, 2018. gadā

DARBS. ATBALSTS SOCIĀLAJAI UN RADOŠAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Pašvaldības atbalsts biznesa inkubatoram Kuldīgā:

 • līdzfinansējums telpu nomas maksai 20%,

 • nodrošināta vieta Ziemassvētku pop-up pasākumiem stikla mājā un sapņu namiņā (2018. g., 2019. g., 2020. g.),

 • iespēja pārstāvēt Kuldīgu Hanzas dienās 2018. gadā Rostokā un 2019. gadā Pleskavā,

 • līdzdalība inkubatora jauno dalībnieku uzņemšanā un mērķu izvērtēšanā, mentoringā,

LIAA Kuldīgas inkubatora darbības rezultāti (2017-2020)

 • noslēgti 47  inkubācijas (INK) līgumi un 117 pirmsinkubācijas (PINK) līgumi,

 • uz 01.01.2021. Kuldīgas biznesa inkubatora aktīvie dalībnieki (spēkā esoši līgumi) – 34 INK un 19 PINK,

 • jauno uzņēmēju kopiena, kurā apvienojas gan esošie, gan bijušie dalībnieki ~ 80,

 • 2017.-2021. gadā inkubatora dalībnieki piesaistījuši citu ārējo finansējumu (LEADER, ALTUM u.c.) 1,77 milj. EUR apmērā,

 • dažiem inkubatora uzņēmumiem ir sociālās uzņēmējdarbības ievirze.

2020. gadā:

 • INK dalībnieku kopējais apgrozījums: 1,74 miljoni EUR,

 • radītās darba vietas 53, t.sk., 16 jaunradītas,

 • eksporta apjoms 35% no kopējā INK apgrozījuma, jeb 606 tūkst  EUR,

 • dalībnieki piesaistījuši citu ārējo finansējumu (LEADER, ALTUM u.c.) 389 tūkst. EUR apmērā.

DZĪVES VIDE. LAUKU CEĻU UZLABOŠANA

Mērķtiecīgs darbs pagastu autoceļu uzlabošanā, papildus ceļu fondu naudai ieguldot ES un pašvaldības līdzekļus

Celu investicijas.png
Meza kapu cels.png

Ceļa uz Meža kapiem asfaltēšana, 2017. gads

ES celi.png
Kalna iela Turlava.jpg

Kalna ielas asfaltēšana Turlavā, 2019. gads

Iela uz Avotiem.jpg

Ielas uz Avotiem asfaltēšana, 2020. gads

* Apjomīgais ES līdzfinansētais projekts

Plāns 2021. gadam: divas apjomīgas ceļu atjaunošanas kārtas, kopā aptuveni 1 miljons EUR.

DZĪVES VIDE. IELU TĪKLU UZLABOŠANA

Mērķtiecīgs darbs, lai pilsētā gar apdzīvotām mājām vairs nebūtu grantētu ielu!

2018.-2020. gadā dubultā virsmas apstrāde un dažviet asfaltēšana veikta 26 ielās, kopā ap 10 km.

 • 11 asfaltētajos ielu posmos veikta vienkārtas virsmas apstrāde.

2021. gadā:

 • turpināsies Gravas ielas izbūve, kas iepriekš bija bez cietā seguma,

 • turpināsies 1905.gada ielas posma pārbūve,

 • sāksies Dīķu un Pils ielu posmu pārbūve.

Dubultas virsmas.jpg

Turpinot grantēto ielu dubulto virsmas apstrādi, jau drīz Kuldīgā vairs nebūs apdzīvotu ielu ar grants segumu

ATBALSTS ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM

 • Tiem bērniem no 1,5 gadu vecuma, kuriem nav vietas bērnudārzā – pašvaldības līdzfinansējums sertificētas aukles pakalpojumiem. Šobrīd pakalpojumu izmanto vidēji 40 bērni mēnesī.

 • Ieviests jaundzimušā pabalsts ģimenēm, kurā viens vai abi vecāki deklarēti Kuldīgas novadā (200 vai 100 eiro).

 • Papildu vietas bērnudārzos: +70 vietas PII «Bitīte», +18 vietas Padurē (PII «Cīrulītis»)

 • Vilgālē pirmsskolas grupas pārceltas uz izremontētām telpām, ierīkots rotaļu laukums.

 • Saglabāta tradīcija pasniegt jaundzimušajiem sudraba karotītes.

Aukles finansejums.png
Rotalu laukums.jpg

Vilgālē ierīkots rotaļu laukums

Bernudarzs.jpg

Papildus vietas bērnudārzos

Sudraba karotites.jpg

Sudraba karotīšu pasniegšana

ĢIMENE. BRĪVPUSDIENAS BĒRNIEM

Pusdienas saņem gandrīz 3100 bērnu. Izlietotā summa gadā - 300 tūkst. EUR.

 • Brīvpusdienas no pašvaldības budžeta visiem piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem un skolēniem 5.–12. klasei 100% apmērā, 1.–4. klasei (50% pašvaldības un 50% valsts finansējums).

 • 2020. gada pavasarī, Covid-19 pirmā viļņa laikā, visiem bērniem pusdienas piegādāja uz mājām.

 • 2020./2021. mācību gadā 1.4. klašu skolēni saņem pārtikas pakas, bet 5.12.klašu skolēni  kartes pārtikas iegādei.

Pusdienu piegade.jpg
Pusdienu piegade_2.jpg
Pusdienu piegade_3.jpg

IZGLĪTĪBA. UZLABOJUMI PILSĒTAS SKOLĀS. IESPĒJAS BĒRNU ATTĪSTĪBAI

Apjomīgs projekts lielāko skolu pārbūvei:

 • V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (pabeigti, ieguldīti 270 tūkst. EUR),

 • Kuldīgas 2. vidusskolā (drīzumā noslēgsies, kopumā ieguldīts 1,5 milj. EUR,

 • Kuldīgas Centra vidusskolā – telpu pārbūve, tehnoloģijas un stadions (sāksies 2021. gadā, ap 4 milj. EUR),

 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā - vecās ēkas fasādes atjaunošana, 4. stāva sakārtošana (259 tūkst. EUR), sporta laukuma izveide (30 tūkst. EUR).

Apjomīgā projekta kopējie ieguldījumi 7,7 miljoni EUR, t.sk.: 3,5 milj. EUR ES finansējums, 809 tūkst. EUR no valsts budžeta un 3,4 milj. EUR no pašvaldības budžeta.

 • E-taloni skolēniem un skolēnu autobusi

 • Darbs vasarā ap 160 bērniem

 • Pašvaldības līdzfinansētas vasaras nometnes

VPKV parbuve.jpg

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā pārbūvēta zāle un vairākas klases

KCV projekts.png

Apjomīgs Kuldīgas centra vidusskolas pārbūves projekts

Darbs vasara.jpg

Darbs vasarā jauniešiem

IZGLĪTĪBA. UZLABOJUMI LAUKU SKOLĀS

 • saglabātas visas līdzšinējās lauku skolas,

 • Vilgāles pamatskola pārveidota par sākumskolu ar iespēju mācīties pēc Montesori metodes un ar iespēju saņemt pakalpojumu “mācīšanās ģimenē”,

 • turpināta Pelču un Laidu pils sakārtošana – vairāk – pie vēsturiskajām ēkām,

 • Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā stadions ar mūsdienīgu segumu, rotaļu laukums, virtuves bloka ventilācijas sistēmas izbūve,

 • jauni skolēnu autobusi Vārmes, Kabiles, Īvandes un Gudenieku bērnu pārvadāšanai,

 • Vārmes pamatskolā jauns apkures katls. Labiekārtota teritorija, izbūvējot ceļu, ietvi, stāvlaukumu, autobusu pieturu,

Skolenu autobusi.jpg

Jauni skolēnu autobusi pagastu bērnu pārvadāšanai

Varmes pamatskolas katls.jpg

Vārmes pamatskolā jauns apkures katls

Pelcu skolas stadions.jpg

Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā stadions ar mūsdienīgu segumu

IZGLĪTĪBA. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS. DARBS AR JAUNIEŠIEM

 • attīstīts Tehniskās jaunrades centrs,

 • atklāta Kuldīgas Jauniešu māja (2017) – platforma jauniešu aktivitātēm,

 • labiekārtots Jauniešu mājas pagalms (2019),

 • būtiski sakārtota interešu izglītības un jaunatnes darba sistēma novadā. Nodarbību piedāvājums ir sabalansēts, dažāds, mūsdienām atbilstošs,

 • katrā novada pagastā notiek dažādu jomu pulciņi. Aktivitātes "Vedam pulciņu uz pagastu",

 • izstrādāts būvprojekts Bērnu un jauniešu centra atjaunošanai.

Jauniesu maja.jpg

Jauniešu māja pieejama jauniešiem no visa novada

Pagastu jauniesu iesaiste.jpg

Aktīvāka pagastu bērnu un jauniešu iesaiste

Jauniesu forumi.jpg

Sarīkoti novada jauniešu forumi

IZGLĪTĪBA. ATBALSTS TEHNIKUMAM, AUGSTSKOLĀM, MŪŽIZLGĪTĪBAI

 • likvidēts Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs un izveidota speciālista  vieta Izglītības nodaļā,

 • 2020.gadā organizēts pieaugušo izglītības projektu konkurss ar pašvaldības finansējumu, atbalstīti projekti gandrīz 4,5 tūkst. EUR apmērā,

 • sadarbība ar Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāli – informatīvais atbalsts, lektoru piesaiste pedagogu mūžizglītības programmām u.c.,

 • Kuldīgas Mākslinieku rezidences vadītājas Ilzes Supes darbība LMA Kuldīgas filiāles izveidē, starptautiskas maģistra programmas pakalpojuma dizainā sagatavošanā un akreditācijā. Studentu uzņemšana plānota 2021.gada vasarā,

 • pašvaldības 200 tūkst. EUR līdzfinansējums Kuldīgas tehnikuma jaunā projekta īstenošanai,

 • atbalsts Senioru skolai – jau trešā sezona.

Senioru skola.jpg

Senioru skola norisinās jau trešo sezonu

Tehnikuma projekts.jpg

Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju

tehnikuma projekts

LMA sadarbiba.jpg

LMA Kuldīgas filiāles starptautiskas maģistra programmas pakalpojuma dizainā sagatavošanā izveide

ĢIMENE. ROTAĻU UN ATPŪTAS VIETAS

 • Kuldīgā trīs jauni rotaļu laukumi Piltenes - Gaismas ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā,jauns rotaļlaukums «Ķirbītis» (2020. gadā), jauns rotaļlaukums Pārventā (ar pašvaldības līdzfinansējumu, 2019.-2020. gadā),

 • atjaunots segums parkūra laukumam (2020. gadā),

 • jauns āra trenažieris Estrādes parkā (2018. gadā),

 • pagastos papildināti un no jauna uzstādīti rotaļu laukumi Sermītē (2017), Īvandē (2017, arī āra trenažieri), Ēdolē (2019), Kabilē (2019- 2020), Rendā (2019, arī strītbola laukuma uzlabojumi 2017-2020), Pelčos (2020), Snēpelē (2020), Vilgālē pie skolas (2020),

 

2021. gada plāns:

 • Kuldīgā četri jauni rotaļlaukumi dzīvojamajos rajonos un rotaļu zona 1905. gada parkā,

 • skeitparka atjaunošana un jauna velotrase,

 • pagastos: jauni rotaļlaukumi Kurmāles pagasta Priedainē, Padurē un Turlavā. Kabilē un Snēpelē rotaļu laukuma pilnveidošana.

Rotallaukums Pelcos.jpg

Rotaļlaukums Pelčos

Rotallaukums Parventa.jpg

Rotaļlaukums Pārventā

Kirbitis.png

Rotaļu laukums «Ķirbītis» estrādes parkā

DZĪVEI UN DABAI DRAUDZĪGA VIDE

 • izbūvēts stāvlaukums Jelgavas ielā 1a pie baseina,

 • Virkas ielā atjaunots stāvlaukums pie sporta halles,

 • Dārza ielā uzbūvēta ietve,

 • sākusies velo un gājēju celiņa izbūve 1,18  km garumā uz Ābeļciemu,

 • vairākas kaķu mājas,

 • "noķer-sterilizē-atlaid" programma klaiņojošo dzīvnieku problēmas risināšanai,

 • pastaigu taka Ventas kreisajā krastā (2,5 km, daļēji ar apgaismojumu),

 • pastaigu taka Ventas labajā krastā (400 m),

 • Zilā karoga pludmale.

 • Mārtiņsalas labiekārtojums, jauns veselības maršruts, rotaļu un sporta iespējas,

 • Ziemas sporta iespējas:

  • Distanču slēpošanas trases

  • Divas slēpju nomas

  • Slidotava un bezmaksas slidu noma

Taka kreisais krasts.jpg

Pastaigu taka Ventas kreisajā krastā

Zila karoga pludmale.jpg

Zilā karoga pludmale

Slidotava.jpg

Slidotava un bezmaksas slidu noma

DZĪVEI UN DABAI DRAUDZĪGA VIDE PAGASTOS

 • laipas vairākos ezeros: Vilgāles ezerā (2017), Ķikuru (2018), Īvandes Dzirnavu ezerā (2019),

 • Dīķu tīrīšana Rendā un Vārmē,

 • Vilgāles, Mazā un Lielā Nabas ezera izpļaušana,

 • tilts pār Riežupi,

 • doktorātu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: Vārmē, Mežvaldē, Turlavā, Kabilē,

 • no jauna ierīkots apgaismojums: Ķikuros, Laidos, Valtaiķos, Rendā, Padurē, Snēpelē, Pelčos Ābeles ciemā, Kabilē, Rumbas pagasta Ventas ciemā

Riezupes tilts.jpg

Tilts pār Riežupi

Doktorata panduss.png

Doktorātu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Laipa Vilgale.jpg

Sakārtotas laipas ezeros

DZĪVES VIDE. KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI. APGAISMOJUMS

 • ūdens atdzelžošanas sistēmas uzlabojumi Rumbas pagasta Novadniekos, Ventas ciemā, Mežvaldē, Gudeniekos, Vārmē,

 • nodekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošana Rendā, Kabilē, Ķikuros (būvē),

 • ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Kurmāles pagasta Vilgālē,  Snēpelē,

 • uzlabojumi Kuldīgas galvenajā kanalizācijas stacijā,

 • jauns apgaismojums Lapegļu, Skuju, Vakara, Gaismas, Aizputes ielā. Apgaismojuma «gudrās» sistēmas.

 • jauna katlumāja Priedainē,

 • uzlabojumi pagastos,

 • jauni pieslēgumi Kuldīgā.

Udensapgade.jpg

Ūdens atdzelžošanas sistēmas uzlabojumi

Apgaismojums pilseta.png

Jauns apgaismojums

Katlumaja Priedaine.png

Katlumāja Priedainē

DZĪVES VIDE. ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

 • 67 šķiroto atkritumu nodošanas punkti. Katrā Kuldīgas novada pagastā ir izveidots šķiroto atkritumu savākšanas punkts vai punkti, kuros ikviens iedzīvotājs bez maksas var izmest šķirotos atkritumus,

 • izstrādāta “Atkritumu šķirošanas instrukcija”, kas vairākkārtēji ir piegādāta visiem iedzīvotājiem,

 • īpaši izveidota izglītojoša un informējoša sadaļa vietnē www.kkp.lv,

 • izglītojoša kampaņa “Liksim spēkus kopā un atkritumus atsevišķi” - izglītoti vairāk nekā 1200 bērni un jaunieši no Kuldīgas novada vispārizglītojošajām skolām un bērnudārziem,

 • elektropreču un stikla savākšanas akcijas.

DZĪVES VIDE. GRAUSTU SAKĀRTOŠANA

 • mērķtiecīga darbība graustu (vidi degradējošu objektu) uzskaitei un sakārtošanai gan pašvaldības, gan privātajos īpašumos,

 • no 2016. gadā uzskaitītajiem 64 graustiem Kuldīgā 34 objekti ir sakārtoti vai nojaukti, 13 objektu sakārtošana vai nojaukšana ir uzsākta,

 • piemēri nojaukšanai/ sakārtošanai: ēkas Ezera ielā 6, Ķikuros, un divu ēku Jelgavas ielā (pie bij. «Vulkāna» teritorijas), nojaukšana, bijušās pienotavas Vārmē demontāža/ bīstamības novēršana, Vārmes muižas klēts konservācija/ bīstamības novēršana. Panākts, ka īpašnieks novērš bīstamību Rendas bijušā bērnudārza ēkai,

 • «Vulkāna» teritorija – pašvaldība uzsākusi procesu būvju iegūšanai īpašumā.

Varmes klets.jpg

Noslēgusies Vārmes klēts konservācija

DZĪVES VIDE. ĒKU GLĀBŠANA. PAGALMU SAKĀRTOŠANA. "DARĪSIM PAŠI" PROJEKTI

Kulturas pieminekli.jpg

Kultūras pieminekļu glābšanas programmā 2017.-2020.g. līdzfinansēti 66 projekti 395 tūkstošu EUR apjomā

Pagalmu projekts.jpg

2017. -2020.g. daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas konkursā līdzfinansēti 9 projekti 45041 EUR apjomā.

Darisim pasi.jpg

2017.-2020.g. īstenoti 160 "Darīsim paši" projekti, pakāpeniski palielināts līdzfinansējums, sasniedzot 800 EUR/ projektam

VESELĪBA. KULDĪGAS SLIMNĪCA

 • vairāki jauni speciālisti (traumatologs, dermatologs, audiologopēds, podologs u.c.),

 • jauni rehabilitācijas pakalpojumi,

 • izveidots paliatīvās aprūpes kabinets,

 • paplašināta hemodialīzes nodaļa,

 • stipendijas ārstu un medmāsu piesaistei,

 • līgums ar Liepājas slimnīcu kopš 2018.g. sākuma un kopīgs projekts – iekārtu un cita nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

Kopējā piesaistītā ES nauda: 850 tūkst. EUR

Hemodialize.jpg

Paplašināta Hemodialīzes nodaļa 

Dzemdibu nodalas iekartas.jpg

Dzemdību nodaļa aprīkota ar jaundzimušo intensīvās terapijas iekārtām

Slimnicas gultas.jpg

Iegādātas 65 jaunas funkcionālās gultas terapijas un ķirurģijas nodaļai un četras intensīvās terapijas gultas Reanimatoloģijas un anestezioloģijas nodaļai

VESELĪBU VEICINOŠI PASĀKUMI. ATLAIDES PELDBASEINĀ

Ar Eiropas sociālā fonda atbalstu 2017. ­– 2019. gadā:

 •  organizētas 11 veselības dienas dažādām iedzīvotāju grupām (ģimenes veselības dienas, senioru veselības diena, veselības dienas pie ūdens), trīs velodienas,

 • 1008 vingrošanas nodarbības visos pagastos,
 • 225 ūdens aerobikas nodarbības senioriem,

 • atlaides peldbaseinā senioriem, skolēniem, 3+ ģimenēm.

Gimenes veselibas diena.jpg

Ģimenes veselības dienas

Veselibas diena pie udens.jpg

Veselības diena pie ūdens

Aerobika senioriem.jpg

Ūdens aerobika senioriem

LABKLĀJĪBA. ATBALSTS SENIORIEM. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

 • e -taloni senioriem braucieniem ar sabiedrisko transportu novada teritorijā,

 • 150 EUR pabalsti zelta kāzās un 30 EUR – apaļajās jubilejās, sākot no 75 gadu vecuma,

 • aktīva sadarbība ar sociālajām biedrībām,

 • kopš 2017. gada beigām pagastu sociālie darbinieki pārgājuši darbā Kuldīgas novada Sociālajā dienestā,

 • sociālais dienests pilnveidojis darbu pagastos, nodalot darbiniekus, kuri nodarbojas ar sociālās palīdzības jautājumiem, no tiem, kuri palīdz iedzīvotājiem ar sociālajiem pakalpojumiem,
 • pašvaldības līdzfinansējums pansionāta pakalpojumiem (abi pansionāti pieprasīti, aizpildīti),

 • 2019. gadā izveidots Senioru dienas centrs ar 15 vietām senioriem.

Senioru dienas centrs.jpg

Izveidots Senioru dienas centrs

Pansionats.png

Pašvaldības līdzfinansējums pansionāta pakalpojumiem

DROŠIBA. VIDEONOVĒROŠANA UN POLICIJAS KLĀTBŪTNE

 • Pašvaldības policijai šobrīd jau vairāk nekā 80 videonovērošanas kameru pilsētā un pagastos (pēdējos gados pagastos uzstādītas jaunas Ventas ciemā, Mežvaldē, Vārmē, Vilgālē, Pelčos),

 • jaunas kameras ar auto numura  noteikšanas funkciju,

 • video ierakstu izsniegšana Valsts policijai sekmīgākai noziegumu atklāšanai,

 • cīņa pret malu zvejniecību, licencētās makšķerēšanas uzraudzība,

 • sadarbība ar pagastu pārvaldēm, regulāras prevencijas vizītes pagastos,

 • policistu klātbūtne lielajos pasākumos,

 • Whatsapp numurs saziņai ar iedzīvotājiem, operatīvai ziņošanai par potenciāliem pārkāpumiem.

Pasvaldibas policija.jpg

Watsapp numurs operatīvai ziņošanai par pārkāpumiem

Kameras.jpg

Vairāk nekā 80 videonovērošanas kameras

Pasvaldibas policija_2.jpg

Sadarbība ar pagastu pārvaldēm, regulāras prevencijas vizītes pagastos

KULTŪRA. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS PILSĒTĀ UN PAGASTOS

UNESCO pieteikums.jpg

Iesniegts pieteikums UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam

Suitu godi.jpg

Basos izveidota ekspozīcija «Suitu godi»

Valdemara piemineklis.jpg

Piemineklis K. Valdemāram Ēdolē

Pelcu pils.png

Turpināta Pelču pils atjaunošana

Laidu pils kapnes.jpg

Organizēts koncertu cikls «Stāsts un mūzika» vēsturiskajās pilīs un baznīcās

Laidu pilī sakārtotas kāpnes

KULTŪRA. MĀKSLAS UN RADOŠAIS KLASTERIS. KULTŪRAS CENTRS

Adatu tornis.jpg

Atjaunots tornis vecās slimnīcas ēku kompleksā, izveidota adatu ekspozīcija

Makslas un radosais kvartals.jpg

Top Mākslas un radošais kvartāls vecās slimnīcas teritorijā. Būs gatavs 2022.g.

Piemina brivibas cinitajiem.png

Skvērā Liepājas un Kalpaka ielas stūrī taps piemiņas vieta brīvības cīnītājiem (arhitektes Zaigas Gailes piedāvātais risinājums)

KKC projekts.jpg

Tiek izstrādāts būvprojekts “Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21 un 23, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”. Būvprojekts tiek veidots, cieši ieklausoties ēkas lietotāju vajadzībās. Notikusi sabiedriskā apspriešana

KULTŪRA. DAUDZVEIDĪGI UN IECIENĪTI PASĀKUMI PILSĒTĀ UN PAGASTOS

 • turpināts atbalsts izciliem pasākumiem. Notikuši jauni, nebijuši pasākumi (Tvīda brauciens, Gaisa balonu festivāls,  rumbas izgaismošana, Ielu mākslas festivāls),

 • pēc iedzīvotāju ierosmēm mainīts festivāla «Dzīres Kuldīgā» formāts,

 • 2020. gadā Covid-19 ierobežojumu dēļ tika radīts digitālais kultūras saturs, izveidota vecpilsētas koncertzāle, kulturālas pastaigu takas pilsētvidē Pilsētas svētku un ziemas festivāla vietā, rīkoti vasaras tirdziņi Liepājas ielā, koncerti purvā Kabiles pagastā u.c.

 • pirmoreiz – Kuldīgas ielu mākslas festivāls, kas veido Kuldīgu par brīvdabas mākslas galeriju,

 • pasākumu cikls «Vecpilsētas koncertzāle»,

 • pastaigu pasākums «Septiņi gulētāji».

Septini guletaji.jpg

Pastaigu pasākums «Septiņi gulētāji»

Vecpilsetas koncertzale.jpg

Pasākumu cikls «Vecpilsētas koncertzāle»

Ielu makslas festivals.jpg

Pirmoreiz – Kuldīgas ielu mākslas festivāls

KULTŪRA. ATTĪSTĪTAS BIBLIOTĒKAS

 • kopš 2017. gada nogales pagastu bibliotēkas iekļāvušās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sastāvā. Ciešāka sadarbība, regulāras apmācības,

 • bibliotēku darbinieki - apmācīti «digitālie aģenti». Aktīvi tiek ieviesti jauni, tehnoloģijās balstīti pakalpojumi, lai bibliotēka pilnvērtīgi varētu pildīt savu funkciju kā starpnieks saziņā ar valsti un  augsti kvalificēts konsultants e-pakalpojumu popularizēšanā,

 • bezkontakta grāmatu izsniegšana, izstrādāta bezkontakta lasītāja karte gan papīra, gan digitālajā formātā.

Digitali pasakumi.png

Digitāli pasākumi, tiešsaistes apmācības

Gramatu piegade.png

Grāmatu piegāde mājās

Bibliotekaru apmacibas.png

Bibliotekāru regulāras apmācības

PĀRVALDĪBA. LABĀKO SUMINĀŠANA

 • Kuldīgas novada Goda balva,

 • Uzņēmēju un amatnieku gada balva,

 • Ziemassvētku noformējuma konkurss,

 • Labāko skolēnu sumināšana, stipendijas studentiem, pensionēto pedagogu godināšana,

 • Labāko sumināšana izglītībā, sportā un kultūrā.

Uznemeju balva.jpg

Labāko uzņēmēju sumināšana

Goda balva.jpg

Goda balvu pasniegšana 18.novembrī

Skolotaju suminasana.jpg

Skolotāju sumināšana

Ziemassvetku noformejumi.jpg

Ziemassvētku formējuma konkursa laureātu sumināšana

PĀRVALDĪBA. SAIKNE AR IEDZĪVOTĀJIEM. KONSULTATĪVĀS PADOMES UN KOMISIJAS. ATBALSTS BIEDRĪBĀM

 • iespēja uzdot jautājumus tiešsaistē mājaslapā, sociālajos tīklos. Aptaujas,

 • atbalsts aktīvo iedzīvotāju pasākumiem (Demokrātijas kafejnīca, Kurzemes NVO centra pasākumi u.c.),

 • iedzīvotāju sapulces pagastos, sapulces darba kolektīvos, Senioru padomes atklātās sēdes, pašvaldības pārstāvju piedalīšanās Senioru padomes nodarbībās,

 • atbalsts biedrībām – sporta, kultūras, sociālo projektu konkursi. Līdzfinansējums LEADER projektiem,

 • dažādas konsultatīvās padomes konkrētu grupu vajadzību izzināšanai: Senioru padome, Jauno kuldīdznieku padome, Uzņēmējdarbības atbalsta komisija, Reliģisko lietu konsultatīvā padome. Atbalstītas ierosinātās iniciatīvas,

 • iedzīvotāju ekskursijas.

Jauno kuldidznieku padome.jpg

Nodibināta un aktīvi strādā Jauno kuldīdznieku padome

Iedzivotaju ekskursijas.jpg

Senioru padomes darbs

Senoiru padome.jpg

Iedzīvotāju ekskursijas

bottom of page