top of page

Programma 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Ikviens ir svarīgs apvienotajā Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadā!

 

Darbs

 • Uzņēmējdarbības atbalstam atjaunosim Virkas, Tehnikas, Lapegļu un Ventspils ielu Kuldīgā, Vakara ielu un autoostu Skrundā, Liepu ielu un centrālo laukumu Alsungā.

 • Sadarbībā ar zemniekiem atjaunosim lauku ceļus, atbalstīsim mājražotājus.

 • Kuldīgā atklāsim modernu studentu pilsētiņu ar starptautisku maģistra programmu pakalpojumu dizainā, koprades darbnīcu uzņēmējiem un tehnoloģiju parku Kuldīgas tehnikuma audzēkņiem.

 • Veidosim digitālo inovāciju centru, paplašinot mūžizglītības iespējas ikvienam.

 • Turpināsim mediķu, sociālo darbinieku un citu nepieciešamo speciālistu stipendiju programmu.

 

Ģimene un izglītība

 • Katram bērnam būs jaundzimušā pabalsts, vieta bērnudārzā, rotaļu grupā vai pašvaldības līdzfinansēta auklīte.

 • Katrs skolēns un obligātās pirmsskolas grupas audzēknis saņems brīvpusdienas.

 • Sākumskola būs iespējami tuvu skolēna dzīvesvietai.

 • Vidusskolas kļūs konkurētspējīgākas, katram 9.–12. klašu skolēnam būs pašvaldības iegādāts planšetdators.

 • Atbalstīsim bērnu ar īpašām vajadzībām izglītības iespējas.

 • Pilnveidosim jauniešu centrus un profesionālās ievirzes izglītību Kuldīgā, Skrundā, Alsungā un interešu izglītību pagastos.

 • Uzlabosim vidi skolās un rotaļu grupās: Alsungā, Deksnē, Ēdolē, Kabilē, Laidos, Nīkrācē, Pelčos, Rendā, Snēpelē, Turlavā, Vārmē, Vilgālē, Skrundā un Kuldīgā.

 • Remontēsim stadionus Kuldīgā, Alsungā un Skrundā.

 • Rīkosim bērniem 70 vasaras nometnes.

 • 230 jauniešiem būs darba prakses pie uzņēmējiem.

 

Dzīves vide

 • Sakārtosim pagastu ceļus 100 km kopgarumā.

 • Visas blīvi apdzīvotās ielas būs klātas ar melno segumu un apgaismotas.

 • Kuldīgā atjaunosim Skolas un Pasta ielu, būvēsim skatu torni ar trošu ceļu pāri Ventai.

 • Atjaunosim Ziedulejas estrādi Alsungā.

 • Veidosim pastaigu takas un veloceliņus.

 • Ierīkosim aktīvās atpūtas un bērnu rotaļu laukumus parkos, daudzdzīvokļu māju pagalmos un pagastu centros.

 • Iekārtosim mājdzīvnieku pastaigu vietu.

 • Būvēsim katlu māju Padurē, attīrīšanas iekārtas Ķikuros un Upīškalnā, ūdensvadu Rendā, Ēdolē, Vārmē un citviet.

 • Nodrošināsim atkritumu šķirošanas iespējas iedzīvotājiem.

 • Turpināsim graustu likvidāciju, sakārtosim Vulkāna teritoriju.

Labklājība

 • Veidosim mūsdienīgu daudzdzīvokļu namu jaunajiem speciālistiem.

 • Līdzfinansēsim nekustamā īpašuma pievienošanu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanu un kultūras pieminekļu restaurāciju.

 • Attīstīsim sociālo darbu, kas palīdzēs cilvēkiem krīzes situācijās, bērniem augt veselīgās ģimenēs, senioriem būt aktīviem un noderīgiem, ar iespēju bez maksas izmantot sabiedrisko transportu, apgūt digitālās prasmes, saņemt pabalstu apaļās dzīves un kāzu jubilejās.

 • Nodrošināsim ikvienam cieņpilnas vecumdienas, piedāvājot mājas aprūpi vai mājīgu senioru rezidenci.

 • Kuldīgas slimnīcā saglabāsim visus pakalpojumus, īpaši  attīstot Dzemdību un Rehabilitācijas nodaļu.

 • Līdzfinansēsim veselības grupu nodarbības un sporta pasākumus.

 • Pilnveidosim videonovērošanu pilsētās un pagastu centros.

 

Pārvalde

 • Attīstot pakalpojumu centrus, rīkojot sapulces un aktīvi komunicējot sociālajos tīklos – būsim pastāvīgā saziņā ar iedzīvotājiem.

 • Regulāri uzklausīsim uzņēmējus, jauniešus, sporta, kultūras un reliģiskās organizācijas, sociālās biedrības.

 • Būsim atvērti iedzīvotāju iniciatīvām, iesaistīsim lemšanā, veidojot līdzdalības budžetu.

 • Paplašināsim atbalstu biedrībām un iedzīvotāju iniciatīvu konkursam “Darīsim paši”.

 

Kultūra

 • Veicināsim Kuldīgas vecpilsētas un Suitu kultūrtelpas vērtību saglabāšanu, nodrošinot abu UNESCO teritoriju dzīvotspēju un attīstību.

 • Piedalīsimies konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027.

 • Attīstīsim militāro tūrismu Skrundas pusē, atbalstīsim katrai apdzīvotai vietai raksturīgos kultūras pasākumus un tradīcijas.

 • Atjaunosim Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksu.

 • Rūpēsimies par kultūras pieminekļu un piemiņas vietu sakopšanu.

 • Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus un to dalību Dziesmu un Deju svētkos.

Gods kalpot Kuldīgas novadam!

bottom of page